سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
  • #
  • #

free download Airport City v1.01 with direct link

بازی جذاب Airport City v1.01

      ساخت فرودگاه های مجهز بر عهده شما گذاشته شده است. باید باند های پهن و استاندارد برای فرود امن هواپیما ها درست کنید. برج مراقبت، نیروی پشتیبانی و امدادی از...