کیت میدلتون از ویکتوریا بکهام

Victoria Beckham Sighting In Paris

درخواست کیت میدلتون از ویکتوریا بکهام

براساس گزارشها ازویکتوریا بکهام که خود مادر چند فرزند است درخواست شده تا با کیت میدلتون وپرنس جورج صحبت وانها را درزمینه تولد کودکی که در کانون توجه قرار دارد...

وب دانش

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player